I etap obchodów Europejskiego Dnia Logopedy

I etap obchodów Europejskiego Dnia Logopedy

Za nami I etap obchodów Europejskiego Dnia Logopedy. 6 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Elblągu studenci III roku logopedii i Studenckiego Koła Naukowego „Młodych Logopedów” przeprowadzili logopedyczne zajęcia profilaktyczne z dziećmi z klas I-III.

- Obecne warsztaty stanowią kontynuacje zajęć przeprowadzanych przez studentów w latach wcześniejszych - zaznacza dr Iwona Kijowska, Prorektor Ds. Kształcenia PWSZ w Elblągu. - Wówczas była to „Wycieczka do Głoskolandii (podróż z uśmiechem)”. Podczas tegorocznych warsztatów uczniowie zostali zaproszeni do krainy „Głoskolandii”, gdzie czekały na nich różnego rodzaju zadania związane z ćwiczeniem mowy i słuchu. Bowiem celem tego typu zajęć profilaktycznych jest między innymi: usprawnianie narządów mowy, rozwijanie słuchu fonemowego, rozwijanie wyobraźni językowej i umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi, ćwiczenie koncentracji uwagi i pamięci, a także  rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej (motoryki małej i dużej).

 

Taka forma obchodów EDL możliwa była dzięki uprzejmości pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu – mgr Alicji Bałchan oraz zaangażowaniu pani logopedy mgr Agnieszki Zagulskiej-Narwojsz, która stworzyła warunki do przeprowadzenia zajęć.

- Na uwagę zasługuje fakt – dodaje dr Kijowska –  że studenci samodzielnie przygotowali scenariusz zajęć, jak również wykonali większość pomocy wykorzystanych podczas tego wydarzenia.

Organizacja (CPLOL) zrzeszającą logopedów i terapeutów mowy z całej Europy od roku 2004, podkreśla rolę i znaczenie zawodu logopedy oraz konieczność podejmowania działań zmierzających do wspierania poprawnego rozwoju mowy dziecka. Szczególną rolę odgrywa uświadamianie rodziców do korzystania z różnych form pomocy logopedycznej. 

- Europejski Dzień Logopedy to świetna idea – podkreśla Agnieszka Zagulska-Narwojsz. – Wadę wymowy i problemy z mówieniem ma co trzeci Polak. W ciągu ostatnich lat zauważa się również wzrost liczby małych pacjentów o ponad 60%. Konieczna jest więc ze strony logopedy (obok oddziaływania diagnostyczno-terapeutycznego) wzmożona aktywność  profilaktyczna.


Data publikacji: 10 marca 2020


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry