Integralia IV – wymiary studenckiej humanistyki

ISBN: 978-83-62336-45-6 Data wydania: 2016 Opis:

Spis treści [PDF]

„Przed Państwem IV tom „Integraliów”, publikacji zawierającej teksty wygłoszone podczas konferencji studencko-doktoranckiej „Integralia – wymiary studenckiej humanistyki”, która odbyła się  21 maja 2014 roku w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ Elblągu. Współorganizatorem konferencji było Studenckie Koło Naukowe „Humanitas” – Sekcja Językoznawcza (…)Osiemnaście wygłoszonych referatów zaprezentowano w niniejszej publikacji. Ilustrują one olbrzymią różnorodność tematów, które stanowią przedmiot badań młodych naukowców. Tom otwiera artykuł dotyczący słowińskiej mitologii. Wśród pozostałych artykułów są teksty historycznoliterackie omawiające problematykę utworów barokowych, oświeceniowych, romantycznych, pozytywistycznych czy też nawiązujące do najnowszej polskiej literatury.  Drugi obszar badawczy to kultura popularna w kontekście reklamy, filmu i telewizji. Obiektem zainteresowania językoznawców stały się odmiany socjalne i profesjonalne języka, a także literackie innowacje językowe. W zakresie pedagogiki poruszono problem zabawy jako istotnego elementu rozwoju dziecka. (…)”

Fragment wstępu

      Aneta Lica


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry