Komunikat MNiSW z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Komunikat o zawieszeniu działalności dydaktycznej PWSZ w Elblągu

[AKTUALIZACJA - 24 kwietnia 2020 r.]

Komunikat Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego

Do 24 maja zawieszamy kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach kształcenia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW. Zawieszone będzie również kształcenie doktorantów.  Pracownicy uczelni będą pracować w ograniczonym wymiarze.

Aby zmniejszyć skutki czasowego zawieszenia zajęć wprowadzamy  obowiązek zajęć on-line - niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia. Wymóg ten dotyczy uczelni i jednostek prowadzących kształcenie doktorantów, które mają możliwość prowadzenia zajęć na odległość. Sprawdzenie efektów nauczania może odbywać się poza siedzibą uczelni - z użyciem technologii informatycznych.

 

Komunikat MNiSW: Ograniczenia działalności uczelni do 24 maja 2020 r.

 


Data publikacji: 24 kwietnia 2020

Przewiń do góry