Nasi członkowie z powodzeniem biorą udział w imprezach mistrzowskich, zarówno rangi wojewódzkiej, jak i ogólnopolskiej. Startują w Ligach Międzyuczelnianych, Akademickich Mistrzostwach Województwa, Polski, Europy i Świata. Biorą udział w pucharach ZG AZS stanowiących cykl imprez prowadzonych głównie z myślą o promowaniu nowych dyscyplin sportowych w środowisku akademickim, które nie znalazły dotąd miejsca w kalendarzu Akademickich Mistrzostw Polski.

 

CZŁONKOWSTWO

Bycie członkiem KU AZS upoważnia do posiadania legitymacji ISIC-AZS. Dzięki niej mamy możliwość korzystania z wielu zniżek przeznaczonych wyłącznie dla członków AZS.

KU AZS PWSZ to nie tylko sport, to również możliwość sprawdzenia się w działaniu na rzecz środowiska akademickiego, to zdobywanie doświadczeń w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym również masowych, uczestniczenie w wyjazdowych szkoleniach liderów AZS, organizatorów sportu akademickiego, festiwalach i innych atrakcyjnych wyjazdowych przedsięwzięciach łączących członków AZS z całego kraju.

 

 

SEKCJE SPORTOWE

Klub Uczelniany AZS PWSZ w Elblągu oferuje zajęcia sportowo-rekreacyjne w następujących sekcjach:

 

KURSY i SZKOLENIA

Systematycznie sprawdzaj stronę internetową Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu. Tam zamieszczamy ważne informacje dotyczące kursów i szkoleń, które podnoszą Waszą wiedzę, umiejętności a także przyczyniają się do podnoszenia na wyższy poziom sprawności  fizycznej, czy też pozwalają zredukować dolegliwości fizyczne.

 

Informacje dodatkowe

 

Zapisy do wszystkich sekcji zaczynają się zawsze od 1 października danego roku akademickiego osobiście, drogą elektroniczną lub telefonicznie**. Pierwsze spotkania informacyjne w drugim tygodniu zajęć. Terminy podawane są na stronie internetowej Klubu, na plakatach umieszczonych w każdym instytucie, na ulotkach informacyjnych będących dodatkiem do niniejszej ulotki oraz na pierwszych zajęciach wychowania fizycznego (dotyczy pierwszego rocznika).

Każdy uczestnik wybranej  przez siebie sekcji AZS musi posiadać aktualną legitymację ISIC AZS, która zawiera obowiązkowe ubezpieczenie NNW oraz liczne profity z tytułu jej posiadania. Procedura składania deklaracji na stronie internetowej https://pwsz.elblag.pl/legitymacja-isic-azs.html lub http://www.legitymacje.azs.pl/.  

 

Zostań nowym członkiem AZS i wyrób legitymację ISIC-AZS!

Już studiujesz i jesteś z nami? Przedłuż ważność swojej legitymacji.