Oferty pracy - Startup House IV

Oferty pracy - Startup House IV

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza konkurs na stanowiska:

 

Obsługa kancelaryjna w PWSZ w Elblągu w  - praca w 1 etatu
Opiekun firmy w PWSZ w Elblągu w  - praca w 1 etatu
Portier  - praca w wymiarze 1 etatu
Specjalisty ds. prawnej obsługi MŚP w PWSZ w Elblągu w  - praca w 1/2 wymiarze czasu pracy
Specjalisty ds. obsługi teleinformatycznej  - praca w 1/2 wymiarze czasu pracy

Szczegóły ofert dostępne na stronie http://www.aip.pwsz.elblag.pl/oferty-pracy

 

 

Praca na czas określony do 31.12.2020 r. - w ramach projektu "Startup House IV  Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.


Data publikacji: 12 marca 2020


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry