Skład Rady Studentów PWSZ w Elblągu

Weronika Wójcik (Instytut Pedagogiczno-Językowy) Przewodnicząca, przedstawicielka Senatu
Marta Stanisławowska (Instytut Pedagogiczno-Językowy) Wiceprzewodnicząca, przedstawicielka Senatu
Przemysław Radziewicz (Instytutu Politechniczny) Wiceprzewodniczący, przewodniczący IRS IP
Patrycja Augustyniak (Instytut Pedagogiczno-Językowy) Sekretarz
Anita Brzezińska (Instytut Ekonomiczny) Studencki Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielka Senatu
Tomasz Bagiński (Instytut Ekonomiczny) przedstawiciel Senatu, członek Komisji Rewizyjnej
Aleksandra Maras (Instytut Pedagogiczno-Językowy) przewodnicząca IRS IPJ
Kinga Wąsowicz (Instytut Ekonomiczny) członkini Komisji Rewizyjnej, przewodnicząca IRS IE
Greta Kazarian (Instytut Pedagogiczno-Językowy) przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przewodnicząca IRS IIS
Szymon Doerfer (Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego) członek