Studia I stopnia - inżynierskie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Budownictwo - otwarta dzienne
Mechanika i budowa maszyn technologia i eksploatacja maszyn otwarta dzienne
Mechanika i budowa maszyn modelowanie 3D otwarta dzienne
Informatyka administracja systemów i sieci komputerowych otwarta dzienne/zaoczne
Informatyka projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe otwarta dzienne/zaoczne
Informatyka modelowanie 3D w zastosowaniach medycznych, prototypowaniu i mediach interaktywnych otwarta dzienne

Studia I stopnia - licencjackie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Administracja podatki i rachunkowość w administracji otwarta dzienne
Administracja administracja skarbowa otwarta dzienne
Administracja administracja bezpieczeństwa publicznego otwarta dzienne/popołudniowe/zaoczne
Ekonomia media społecznościowe w biznesie otwarta dzienne
Ekonomia przedsiębiorczość gospodarcza otwarta dzienne/zaoczne
Ekonomia ekonomika menedżerska otwarta dzienne/popołudniowe/zaoczne
Ekonomia ekonomika procesów logistycznych otwarta dzienne/zaoczne
Filologia filologia angielska - języki obce w biznesie otwarta dzienne
Filologia polska nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego otwarta dzienne
Filologia polska dziennikarstwo i nowe media otwarta dzienne
Logopedia otwarta dzienne
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną otwarta dzienne