Chcąc jak najlepiej przygotować się do matury z języka polskiego zawsze sprawdzamy tematy oraz lektury, które były na maturach w latach ubiegłych. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie tematów i utworów, z którymi musieli zmierzyć się maturzyści w latach 2015-2020.

Tematy na maturze z polskiego z poprzednich lat - Matura 2021.

MATURA 2020

POZIOM PODSTAWOWY

- "Wesele" Stanisław Wyspiański - "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Wesela, do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury.",

- "Daremne" Anna Kamieńska - "Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.".

POZIOM ROZSZERZONY

"Prawda i „zmyślenie" literackie" Bożena Chrząstowska - "Określ, jaki problem podejmuje Bożena Chrząstowska w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autorkę, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.",

"Do snu" Jan Kochanowski / "Język snu" Zbigniew Herbert - "Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.".

MATURA 2019

POZIOM PODSTAWOWY

- "Dziady cz. III" Adam Mickiewicz - "Czym dla człowieka może być wolność? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Dziadów cz. III, całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury.",

- "Samotność" Anna Świrszczyńska - "Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.".

POZIOM ROZSZERZONY

- "Filozofia dramatu" Józef Tischner - "Określ, jaki problem podejmuje Józef Tischner w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.",

- "Chciałabym, z tobą poszedłszy..." Kazimiera Zawistowska / "Dusza w niebiosach" Bolesław Leśmian - "Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.".

MATURA 2018

POZIOM PODSTAWOWY

- "Lalka" Bolesław Prus - "Tęsknota – siła niszcząca czy budująca ludzkie życie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury.",

- "Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają" Ernest Bryll - "Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.".

POZIOM ROZSZERZONY

- "Poezja i filozofia" Bogdan Zeler - "Określ, jaki problem podejmuje Bogdan Zeler w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.",

- "Nerwy" Cyprian Kamil Norwid / "Pod dworcem głównym w Warszawie" Józef Czechowicz - "Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.".

MATURA 2017

POZIOM PODSTAWOWY

- "Ziemia, planeta ludzi" Antoine de Saint-Exupéry - "Praca – pasja czy obowiązek? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi, planety ludzi Antoine'a de Saint-Exupéry'ego oraz do wybranych tekstów kultury.",

- "Słyszę czas" Kazimierz Wierzyński - "Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.".

POZIOM ROZSZERZONY

- "Groteska" Wolfgang Kayser - "Określ, jaki problem podejmuje Wolfgang Kayser w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.",

- "Obraz cnoty" Maria Pawlikowska-Jasnorzewska / "Pan Cogito o cnocie" Zbigniew Herbert - "Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.".

MATURA 2016

POZIOM PODSTAWOWY

- "Dziady cz. IV" Adam Mickiewicz - "Czy warto kochać, jeśli miłość może być źródłem cierpienia? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu Dziadów cz. IV Adama Mickiewicza i do innych tekstów kultury.",

- "Dałem słowo" Zbigniew Herbert - "Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.".

POZIOM ROZSZERZONY

- "Tworzywo literackie" Jan Parandowski - "Określ, jaki problem podejmuje Jan Parandowski w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz do innych tekstów kultury.",

- "Genialna epoka" Bruno Schulz / "Bohiń" Tadeusz Konwicki - "Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.".

MATURA 2015

POZIOM PODSTAWOWY

- "Lalka" Bolesław Prus - "Wolna wola człowieka czy siły od niego niezależne – co przede wszystkim decyduje o ludzkim losie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Lalki, całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury.",

- "Ta jedna sztuka" Elizabeth Bishop - "Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.".

POZIOM ROZSZERZONY

- "Historia piękna" Umberto Eco - "Określ, jaki problem podejmuje Umberto Eco w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.",

- "Na Sybir!" Zygmunt Krasiński / "Zesłanie studentów" Jacek Kaczmarski - "Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów."

 

Źródła:

1. Centralna Komisja Egzaminacyjna - cke.gov.pl .

 

Autor: Dariusz Trzciński


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry