Rekrutacja zimowa (na semestr letni) - terminarz

7 stycznia 2022- uruchomienie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia w systemie IRK

17 lutego 2022 (g. 15.00) - upływa termin skladania dokumentów

18 lutego 2022 (g.15.00) - rozstrzygnięcie rekrutacji

 

UWAGA!

Wraz z decyzją o przyjęciu na studia kandydat otrzyma skierowanie na bezpłatne badania lekarskie, które może odbyć we wskazanej przez uczelnię przychodni. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów wystawia lekarz medycyny pracy.

Przed rozpoczęciem studiów kandydat jest zobowiązany dostarczyć to zaświadczenie lekarskie do odpowiedniego dziekanatu!